Radyoloji - ALFA TIP MERKEZİ

Category: EhliyetRadyoloji

Sintigrafi (Hizmet Alımı)
Kemik Dansitometre
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Ultrason
Mamografi
Röntgen