Kemik Dansitometre - ALFA TIP MERKEZİ

Kemik Dansitometre

Kemik Dansitometre

Kemik Dansitometre

Kemik Dansitometresi Nedir?
Kemik dansitometrisi, kemik mineral yoğunluğunu ölçen ve böylece kemik sağlığını değerlendiren bir tıbbi inceleme yöntemidir. Kemiklerimiz, yaşam boyu değişen bir dizi etmene maruz kalır ve kemik dansitometrisi, bu değişimleri takip ederek potansiyel riskleri belirlememize yardımcı olur.


Kemik Dansitometresi Süreci
DEXA taraması adıyla bilinen “dual enerji X ışını absorbsiyometrisi” temel olarak kemik yoğunluğu ölçümü sağlar. Az dozda iyonlaştırıcı radyasyon kullanımı gerektiren dansitometri, genellikle 60 yaş üzeri için tavsiye edilir. Kemiklerin yoğunluk ve mineral olarak değiştiği bu süreç öncesinde de ölçüm talep edilebilir. Osteopeni ve osteoporoz gibi kemik yoğunluğuna bağlı hastalıkların teşhisinde tek başına kullanılabilir. Dansitometri süreci hekim kontrolünde gerçekleşir.


Kemik Dansitometresi Nasıl Yapılır?
Kemik dansitometresi, acısız ve hızlı bir görüntüleme türüdür. Ölçüm öncesi herhangi bir ön hazırlık gerekmez. Hekim tarafından istenen standart bir kemik yoğunluğu ölçüm talebi ile yönlendirme yapılır. Sabit duruş, görüntülemenin sağlıklı yapılabilmesi için önemlidir. Kemik dansitometresi, özellikle omurga ve kalça bölgelerinde uygulanır. Kemikler açısından yoğun ve kritik olan bu bölgeler, kapsamlı bir inceleme için merkezi dansitometre ile görüntülenir.


Kemik Dansitometresi Türleri
Kemik dansitometresi genellikle Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA veya DXA) veya Quantitative Computed Tomography (QCT) yöntemleriyle gerçekleştirilir. DEXA yöntemi genellikle hızlı ve ağrısızdır, QCT yöntemi ise bilgisayarlı tomografi taramaları kullanır.


Kimler Kemik Dansitometresi Yaptırmalı?
Kemik dansitometresi genellikle ortopedi uzmanları tarafından önerilir. Dansitometre yaptıracak kişiler, muayene sırasında rahatsızlıklarını belirtmelidir. Aşağıdaki özellikleri taşıyanlar dansitometre ölçümü için hekime başvurabilir:
Kalça kırığı benzeri ailevi öyküsü bulunanlar
Kemik hassasiyeti yaşayan ve kemiklerinde sürekli sorun oluşanlar
Osteoporoz tanısı veya şüphesi bulunanlar
Omurga kırığı yaşamış olanlar
Senede 2,5 cm ve üzeri boy kısalması yaşayan kişiler
65 yaş üzeri olup risk faktörleri taşıyanlar

Hızlı İletişim