Bilgisayarlı Tomografi (BT) - ALFA TIP MERKEZİ

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Nedir?
Bilgisayarlı Tomografi (BT), vücut içindeki alanların ayrıntılı resimlerini veya taramalarını oluşturmak için özel röntgen ışını kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Farklı açılardan çekilen röntgen görüntülerini birleştirerek kemik, damar ve yumuşak dokuların kesit görüntülerini oluşturur.


Bilgisayarla Tomografi (BT) Hangi Hastalıklarda Kullanılır?
Kemik kırıkları, bozuklukları veya kemik tümörlerinin teşhisinde
İç organlardaki yaralanmalar ve iç kanamaların belirlenmesinde
Tümör, enfeksiyon veya kan pıhtısının vücuttaki konumunun belirlenmesinde
Ameliyat, biyopsi veya radyasyon tedavilerinin planlanmasında
Biyopsi veya iğne aspirasyonu gibi belirli girişimsel işlemlerde görsel yardım sağlanması
Kanser, kalp hastalığı, akciğer nodülleri ve karaciğer kitleleri gibi hastalıkların belirlenmesinde
Kemik direncinin ölçülmesi
Kanser tedavisi gibi bazı tedavilerin etkinliğinin izlenmesinde
Kanser evresinin belirlenmesinde
Kolorektal kanser taramasında
Böbrek ve mesane taşları
Ülseratif kolit ve sinüzit gibi enflamatuar hastalıklarda


Bilgisayarla Tomografi (BT) Nasıl Çekilir?
Bilgisayarlı Tomografi işlemi yapılmadan birkaç saat önce yeme ve içme bırakılmalıdır.
Giysilerin bir kısmı veya tamamı çıkartılarak hastane önlüğü giyilmektedir. Bu sırada görüntü kalitesini engelleyebilecek metal nesneler çıkartılır.
Hastanın rahat etmesi için köpüklü yastık ve kayışlar kullanılabilir.
BT işlemi sırasında hastanın hareket etmemesi önemlidir, bu nedenle nefesini tutması istenebilir.
Hastanın odada yalnız olması normaldir, ancak radyoloji uzmanı sürekli kontrol altındadır.


Bilgisayarlı Tomografi Çeşitleri
Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (Multidetector CT): Birden fazla detektör kullanarak aynı anda çoklu kesitlerin alınmasını sağlayan BT türüdür.
Çok Kesitli Çift Tüplü Bilgisayarlı Tomografi (Dual Source Multislice CT): İki tüp kullanarak daha hızlı ve hassas görüntüler elde etmeyi sağlayan gelişmiş bir BT türüdür.
Tek Foton Işınımı Yapan Bilgisayarlı Tomografi (Single Photon Emission CT- SPECT): Gama ışınlarıyla gerçekleştirilen nükleer tomografik görüntüleme yöntemidir, farklı açılardan taranan görüntüler bilgisayar yardımıyla 3 boyutlu hale getirilir.


Bilgisayarlı Tomografi Kullanım Alanları:
Toraks BT: Göğüs bölgesindeki yapıların, akciğerlerin, bronşların ve kalbin incelenmesi için kullanılan BT türüdür.
Beyin (Kraniyal) BT: Kafatası kemiklerinden beyin içindeki yapıların ve damarların durumunu değerlendirmek için kullanılan BT türüdür.
Kardiyak Koroner BT Anjiyografi: Kalp damarlarının darlık veya tıkanıklığının belirlenmesi için kullanılan BT türüdür.
BT Anjiyografi: Beyin, boyun, böbrek ve ekstremite gibi bölgelerdeki damar problemlerinin değerlendirilmesi için kullanılan BT türüdür.

Hızlı İletişim