Check Up Paketleri - ALFA TIP MERKEZİ

Check Up Paketleri

STANDART CHECK-UP PAKETİ

Muayeneler

  • Dahiliye muayenesi
  • Diyetisyen ile İlk Görüşme
  • Diş Muayenesi

Hematolojik tetkik

• Tam kan sayımı

Romatolojik ve Enfeksiyon Hastalıkları Tetkiki

• Sedimentasyon

Şeker hastalığı Tetkiki

• Açlık kan şekeri

Kardiolojik Hastalıklar İçin Risk Değerlendirilmesi

• Total kolesterol
• HDL kolesterol
• LDL kolesterol
• Trigliserid
• EKG

Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri

• ALT
• Kreatinin
• ·Ürik asit
• Üre

Bulaşıcı Hastalık Tetkikleri

• HBsAg
• Anti HBs
• Anti HCV
• Anti HIV

Tiroid Fonksiyon (Guatr) Testi

• TSH

İdrar Analizi

• Tam idrar tahlili

Radyolojik İncelemeler

• Tüm Batın Ultrasonografi
• Akciğer grafisi

ÇOCUK STANDART CHECK-UP PAKETİ

MUAYENELER:
ÇOCUK HASTALIKLARI MUAYENESİ
GÖZ MUAYENESİ

LABARATUVAR TESTLERİ:
HEMOGRAM, GLUKOZ (AÇLIK KAN ŞEKERİ), ÜRE, KREATİNİN, AMİLAZ, LİPAZ AST (SGOT), ALT (SGPT), TOTAL BİLİRUBİN, DİREKT BİLİRUBİN, GGT, LDH ALP, TOTAL PROTEİN, ALBUMİN, KREATİN KİNAZ (CK), -MB, SODYUM (Na), POTASYUM (K), KALSİYUM (Ca), FOSFOR, ÜRİK ASİT, SEDİMANTASYON, DEMİR, DEMİR BAĞLAMA, FERRİTİN, VİTAMİN D, VİTAMİN B12,FOLİK ASİT TOTAL KOLESTROL, LDL, HDL, TRİGLİSERİD, HBsAg, ANTİ HBs, ANTİ HCV, TSH, SERBEST T4, ANTİHAV, IGM.IGG TAM İDRAR TAHLİLİ, KAN GRUBU, RF, CRP PERİFEİK YAYMA Parathormon

GÖRÜNTÜLEME:
TÜM BATIN USG
EKG
PA AKCİĞER GRAFİ

KADIN CHECK-UP PAKETİ

Muayeneler

Kadın Doğum Muayenesi
Dahiliye Muayenesi

Hematolojik Tetkik
• Tam kan sayımı

Romatolojik ve Enfeksiyon Hastalıkları Tetkikleri
• Sedimentasyon
• Crp

Şeker hastalığı tetkiki
• Açlık kan şekeri
• İnsülin (Açlık)

Kardiolojik Hastalıklar İçin Risk Değerlendirilmesi
• Total kolesterol
• HDL kolesterol
• LDL kolesterol
• Trigliserid
• EKG

Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri
• ALT
• Kreatinin
• Ürik asit
• Üre

İdrar Analizi
Tam idrar tahlili

Bulaşıcı Hastalık Tetkikleri
• HBsAg
• Anti HBs
• Anti HCV
• Anti HIV

Tiroid Fonksiyon (Guatr) Testi
• TSH
• T 3
• T 4

Kanser Tarama Tetkiki
• Rahim Ağzı SMEAR test
•CEA

Radyolojik İncelemeler
• Akciğer grafisi
• Mamografi(40 yaş üstü)
• Meme Ultrasonografi

Vitamin Eksikliği Tetkiki
• Vitamin B12
• D Vitamini
• Folik Asit

ERKEK CHECK-UP PAKETİ

Muayeneler
• Dahiliye muayenesi
• Üroloji muayenesi

Hematolojik Tetkik
• Tam kan sayımı

Romatolojik ve Enfeksiyon Hastalıkları Tetkikleri
• Sedimentasyon
• Crp

Şeker hastalığı tetkiki
• Açlık kan şekeri
• İnsülin (Açlık)

Kardiolojik Hastalıklar İçin Risk Değerlendirilmesi
• Total kolesterol
• HDL kolesterol
• LDL kolesterol
• Trigliserid
• EKG

Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri
• ALT/AST
• Kreatinin
• Ürik asit
• Üre

İdrar Analizi
•Tam idrar tahlili

Bulaşıcı Hastalık Tetkikleri
• HBsAg
• Anti HBs
• Anti HCV
• Anti HIV

Tiroid Fonksiyon (Guatr) Testi
• TSH
• T 3
• T 4

Prostat Tetkiki
• PSA

Radyolojik İncelemeler
• Tüm Batın Ultrasonografi
• Akciğer grafisi

Vitamin Eksikliği Tetkiki
• Vitamin B12
• 25-Hidroksi D Vitamini
• Folik Asit