Kardiyoloji - ALFA TIP MERKEZİ

Category: EhliyetKardiyoloji

Kroner Arter Hastalığı
Kalp Kapak Hastalıkları
Gebelik ve Kalp Hastalıkları Dislipidemi
Kalp Ritim Bozuklukları (Aritmi)
Efor Testi
EKG ve Tansiyon Holteri
Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)
Kardiyolojik Muayene