Kalp Ritim Bozuklukları (Aritmi) - ALFA TIP MERKEZİ

Kalp Ritim Bozuklukları (Aritmi)

Kalp Ritim Bozuklukları (Aritmi)

Kalp Ritim Bozuklukları (Aritmi)

Aritmi Nedir?
Aritmi, kalp atışlarının düzensiz veya anormal olduğu durumları ifade eder. Normalde, kalp ritmi düzenli ve belirli bir hızda olmalıdır. Ancak, aritmi durumunda kalp ritmi düzensizleşir, çok hızlı veya çok yavaş olabilir. Bu durum, kalbin etkin bir şekilde çalışamamasına ve vücuda yeterli kan pompalayamamasına neden olabilir.


Aritmi Türleri Nelerdir?

Aritmi çeşitleri farklı kalp ritim bozukluklarını ifade eder. Bazı yaygın aritmi türleri şunlardır:
Bradikardi: Kalp atışlarının normalden daha yavaş olması durumudur. Bu durum, kalp yetmezliği, kalp bloğu veya sinüs düğümünün işlev bozukluğu gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.
Taşikardi: Kalp atışlarının normalden daha hızlı olması durumudur. Stres, aşırı egzersiz, hipertansiyon veya kalp hastalıkları gibi çeşitli faktörler taşikardiye neden olabilir.
Supraventriküler ve Ventriküler Aritmiler: Kalbin üst veya alt odacıklarında meydana gelen ritim bozukluklarıdır. Atriyal fibrilasyon ve ventriküler fibrilasyon gibi aritmi türleri bu kategoriye girer.
Kalp Bloğu: Elektrik sinyallerinin kalp odacıklarına iletilmesinde bir engel olması durumudur. Kalp bloğu, birincil, ikincil veya üçüncül derece blok şeklinde olabilir.
Fibrilasyon ve Flatter: Kalp odacıklarının düzensiz ve hızlı bir şekilde kasılması durumudur. Bu durum, kalp atışlarının normal ritminden sapmasıyla karakterizedir ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir.


Normal Kalp Ritmi ve Aritmi Arasındaki Farklar

Normal kalp ritmi, düzenli ve belirli bir hızda atışlarla karakterizedir. Her atışta kalp odacıkları düzenli bir şekilde kasılır ve kan vücuda pompalanır. Ancak aritmi durumunda, kalp ritmi düzensizleşir, atışlar arasındaki süre ve sıklık değişir. Bu durumda, kalp verimli bir şekilde çalışamaz ve vücuda yeterli kan akışı sağlanamaz.


Aritmi Tanısı

Aritmi tanısı genellikle bir dizi tıbbi testle konulur. Bu testler arasında elektrokardiyogram (EKG), Holter monitörü ve elektrofizyolojik testler yer alır. EKG, kalp ritminin ve elektriksel aktivitesinin kaydedilmesini sağlar. Holter monitörü, 24 saat boyunca kalp ritminin izlenmesini sağlayan bir cihazdır. Elektrofizyolojik testler ise kalp odacıklarının içindeki elektriksel aktiviteyi değerlendirmek için kullanılır.


Aritmi Nedenleri

Aritmi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Kalp hastalıkları (örneğin kalp yetmezliği veya kalp krizi), elektrolit dengesizlikleri, stres ve anksiyete gibi durumlar aritmiye neden olabilir. Ayrıca, bazı ilaçlar ve tıbbi durumlar da kalp ritim bozukluklarına yol açabilir.


Aritmi Tedavisi

Aritmi tedavisi, altta yatan nedenlerin belirlenmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla gerçekleşir. Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi, ablasyon, kalp pili (pacemaker), elektriksel kardiyoversiyon ve kalp cerrahisi yer alabilir. Tedavi planı, hastanın durumuna ve aritmi türüne göre belirlenir.

Hızlı İletişim