WhatsApp

Akıllı Lens Uygulamaları

Akıllı Lens Uygulamaları

Akıllı lens uygulaması ile miyopik, hipermiyopik ve astiğmatizma da aynı anda düzeltilebilmektedir. Uygulama öncesinde detaylı bir göz muayenesi yapılır, göz yapısının uygunluğu değerlendirilir cerrahi işleme karar verilir. Akıllı lens cerrahi uygulaması yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Hastaya damla anestezisi uygulanır. İşlem sonrası hasta hemen evine gidebilir ve günlük yaşam aktivitelerine devam edebilir.

Bilgi Talep Formu