Nörobatik Ağrı - ALFA TIP MERKEZİ

Nörobatik Ağrı

Nörobatik Ağrı

Nörobatik Ağrı

Nöropatik Ağrı Nedir?
Nöropatik ağrı, sinirlerin zarar görmesi veya işlevinin bozulması sonucu beyinden bedenin uç bölgelerine kadar yayılan ağrıdır. Bu tür ağrılar, genellikle herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkar ve sinirler aracılığıyla iletilen bilginin anormal şekilde işlenmesinden kaynaklanır.


Nöropatik Ağrı Belirtileri

Nöropatik ağrının belirtileri arasında ağrı, yanma, uyuşma, batma, karıncalanma, keçelenme, üşüme, donma hissi, anormal cilt duyusu ve hafif dokunmaya karşı aşırı ağrı hissi bulunur. Ayrıca, ağrının seyri paroksismal olabilir ve çeşitli duyusal ve duygusal sorunlarla birlikte görülebilir.


Nöropatik Ağrı Nedenleri

Nöropatik ağrının nedenleri arasında çoklu skleroz, inme, omurilik hasarı, metabolik bozukluklar, enfeksiyonlar, beslenme bozuklukları, toksinler, kanserler, kalıtımsal faktörler ve inflamatuar veya idiyopatik sebepler bulunabilir. Bu faktörlerin bir veya birkaçının etkisiyle nöropatik ağrı meydana gelebilir.


Nöropatik Ağrı Tanı Yöntemleri

Nöropatik ağrının tanısında hastanın tıbbi geçmişi, fizik muayene ve ileri tetkikler önemlidir. Kantitatif duysal testler, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), elektromiyografi (EMG), pozitron emisyon tomografisi (PET) ve fonksiyonel MRG gibi yöntemler kullanılabilir.


Nöropatik Ağrı Sendromları

Nöropatik ağrı sendromları arasında postherpetik nevralji, diyabetik nöropati ve fantom ekstremite ağrısı gibi durumlar bulunur. Bu sendromlar, farklı sebeplere bağlı olarak sinir hasarı sonucu ortaya çıkar ve özel tedavi yöntemleri gerektirir.


Nöropatik Ağrı Tedavi Yöntemleri

Nöropatik ağrı tedavisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, bilişsel-davranışsal tedavi, girişimsel tedaviler ve farmakolojik tedavi gibi çeşitli yöntemleri içerir. Tedavi planı, hastanın belirtilerine ve nedenlerine göre kişiselleştirilir ve birden fazla yöntemin kombinasyonuyla uygulanabilir.

Hızlı İletişim