WhatsApp

Op. Dr. İbrahim TUNCER

Op. Dr.  İbrahim TUNCER

Op. Dr. İbrahim TUNCER

Göz Hastalıkları Uzmanı

Özgeçmiş

2005 yılında Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesinden mezun olup 2010 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Göz Hastalıklari Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2010-2011 yıllarında GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2011-2012 yıllarında İnebolu Devlet Hastanesinde çalışmış, halen Alfatıp Tıp Merkezinde çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.

5000'in üzerinde cerrahi vaka deneyimi mevcuttur. Türk Oftalmoloji Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesidir. Uluslararası ve ulusal bilimsel indekslere giren 40 adet bilimsel makalesi yayınlanmış olup, bu makalelere 150’den fazla atıf yapılmıştır.

 

Mesleki ilgi alanları:

Katarakt cerrahisi (Femtosaniye lazer, Trifokal, Multifocal, Torik göz içi lensleri)

Refraktif cerrahi (Femtosaniye lazer, Excimer lazer, LASIK, LASEK, PRK, SMILE)

Oküloplastik cerrahi (Göz estetiği, entropion, ektropion, pterjium, kapak tümörleri)

Medikal Retina (Makula dejeneresansı, Diabetik retinopati, Retinal vasküler tıkanıklık, SSR)

Glokom (Medikal ve cerrahi tedavisi)

 

Bilimsel Çalışma ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri

1- Tuncer I, Karahan E, Zengin MO, Atalay E, Polat N. Choroidal Thickness in Relation to Sex, Age, Refractive Error, and Axial Length in Healthy Turkish Subjects. Int Ophthalmol. 2015;35(3):403-10

2- Tuncer I, Karahan E, Zengin MO. Comparison of the Retinomax Hand-Held Autorefractor Versus Table-Top Autorefractor and Retinoscopy. Int J Ophthalmol. 2014;7(3):491-5

3- Tuncer I, Karahan E, Zengin MO. Comparement of Stero Fundus Photography with Fundus Fluorescein Angiography for the Incidence of Cilioretinal Arteries. Spektrum Augenheilkd. 2013;27(5):245-8

4- Karahan E, Zengin MO, Tuncer I, Zengin N. Correlation of Intraocular Pressure with Central Corneal Thickness in Premature and Full-Term Newborns. Eur J Ophthalmol. 2015;25(1):14-7

5- Zengin MO, Cinar E, Karahan E, Tuncer I, Yilmaz S, Kocaturk T, Kucukerdonmez C. Choroidal Thickness Changes in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome. Int Ophthalmol. 2015;35(4):513-7

6- Zengin MO, Cinar E, Karahan E, Tuncer I, Kucukerdonmez C. The Effect of Caffeine on Choroidal Thickness in Young Healthy Subjects. Cutan Ocul Toxicol. 2015;34(2):112-6

7- Karahan E, Tuncer I, Zengin MO, Kucukerdonmez C, Kaynak S. Spontaneous resolution of macular edema after silicone oil removal. Int J Ophthalmol. 2014;7(6):1005-9

8- Zengin MO, Karahan E, Yilmaz S, Cinar E, Tuncer I, Kucukerdonmez C. Association of choroidal thickness with eye growth: a cross-sectional study of individuals between 4 and 23 years. Eye (Lond). 2014;28(12):1482-7

9- Zengin MO, Tuncer I, Karahan E. Retinal Nerve Fibre Layer Thickness Changes in Obstructive Sleep Apnea Syndrome: One Year Follow-up Results. Int J Ophthalmol. 2014;7(4):704-8

10- Karahan E, Tuncer I, Zengin MO. The Effect of ND:YAG Laser Posterior Capsulotomy Size on Refraction, Intraocular Pressure, and Macular Thickness. J Ophthalmol. 2014;2014:846385

11- Karahan E, Zengin MO, Tuncer I. Correlation of Choroidal Thickness With Outer and Inner Retinal Layers. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2013;44(6):544-8

12- Arslan OS, Unal M, Tuncer I, Yücel I. Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Using Big-Bubble Technique for Treatment of Corneal Stromal Scars. Cornea. 2011;30(6):629-33

13- Karahan E, Tuncer I, Er D, Zengin MO. Correlation of Peripapillary Choroidal Thickness and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Normal Subjects and in Patients with Glaucoma. Semin Ophthalmol. 2017;32(5):602-6

14- Karahan E, Tuncer I, Er D, Ulkumen B. Comparison of First 50 and Subsequent 74 Surgeries of Transcanalicular Laser Dacryocystorhinostomy Performed by a Surgeon Team. Open J Ophthalmol. 2016;6(2):80-5

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri

1- Mangan MS, Arıcı C, Tuncer İ, Yetik H. Künt Travmaya Sekonder Gelişen İzole Lens Ön Kapsül Rüptürü: Patofizyolojisi ve Tedavisi. Turk J Ophthalmol. 2016;46(4):197-9

2- Mangan MS, Atalay E, Arıcı C, Tuncer İ, Bilgeç MD. Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Öğrenme Sürecinde Gelişen Farklı Tipteki Komplikasyonların Uygulanan Olgu Sayısına Göre Karşılaştırılması. Turk J Ophthalmol. 2016;46(1):7-10

3- Tuncer İ, Karahan E, Zengin MO. Haemorrhagic Conjunctival Retention Cyst. Erciyes Med J. 2015;37(2):78-80

4- Tuncer İ, Polat N. Korneal Çap Korneal Kırma Gücü ve Aksiyel Uzunluk Arasındaki Korelasyon. MN Oftalmoloji. 2015;22(2):70-2

5- Tuncer İ, Zengin MO, Karahan E. Menstrüel Siklusun Subfoveal Koroid Kalınlığı Üzerindeki Etkileri. MN Oftalmoloji. 2015;22(1):14-6

6- Zengin MO, Çınar E, Tuncer İ, Karahan E, Küçükerdönmez C. Diskiform Keratit Benzeri Bulgularla Gelen İridokorneal Açıda Yabancı Cisimle Karakterize Bir Olgu Sunumu. Glo-Kat. 2015;10(1):55-7

7- Zengin N, Zengin MÖ, Çınar E, Karahan E, Tuncer İ, Küçükerdönmez C. Uygun olmayan intravenöz kateterden kalsiyum glukonat'ın damar dışına sızması sonucu üst göz kapağında kalsinozis. Behçet Uz Çocuk Hast Derg. 2015;5(1):61-4

8- Polat N, Tuncer İ. Konkav Göziçi Lensin Neden Olduğu Kapsüler Blok Sendromu. Glo-Kat. 2014;9(4):285-7

9- Tuncer İ, Karahan E, Zengin MO. Yetişkin Popülasyonda Ön Kamara Derinliği, Lens Kalınlığı, Vitreus Uzunluğu ve Aksiyel Uzunluğun Değerlendirilmesi. Glo-Kat. 2014;9(3):185-8

10- Zengin MÖ, Karahan E, Özyurtlu F, Tuncer İ, Pekel N, Çınar E, Küçükerdönmez C. Kan Basıncı Regülasyonun Koroid Kalınlığına Etkisi. Ret-Vit. 2014;22(3):213-6

11- Polat N, Tuncer I. Tears Stability of Acute Infective and Allergic Conjunctivitis. J Turgut Ozal Med Cent. 2014;21(3):177-80

12- Karahan E. Tuncer İ. 7-17 Yaş Arası Çocuklarda Anizometropik Ambliyopi Tedavisi İçin Yapılan Optik Düzeltme ve Kapama Tedavisi Sonuçları. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014;4(2):103-8

13- Polat N, Aydın EY, Tuncer İ. Optik Aberasyonlar ve Wavefront. Turk J Ophthalmol. 2014;44(4): 306-11

14- Polat N, Tuncer İ, Karahan E, Zengin MO. Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi. Turk J Ophthalmol. 2014;44(4): 275-9

15- Tuncer İ, Kaynak S, Karahan E, Zengin MO. Yırtıklı Retina Dekolmanında Ameliyat Mikroskopu Altında Yapılan Skleral Çökertme Cerrahisi ile Ameliyat Mikroskopu Kullanılmadan Yapılan Skleral Çökertme Cerrahisinin Karşılatırılması. Turk J Ophthalmol. 2014;44(3):175-8

16- Tuncer İ, Zengin MO, Karahan E. IOLMaster ve A-Tarayıcı Ultrason ile Ön Kamara Derinliği ve Aksiyel Uzunluk Ölçümlerinin Karşılaştırılması. Glo-Kat. 2014;9(2):89-92

17- Tuncer İ, Karahan E, Zengin MO. Normal Gözlerde Subfoveal Koroid Kalınlığının Optik Koherens Tomografi ile Ölçülmesi. Ret-Vit. 2014;22(2):137-9

18- Zengin MO, Karahan E, Tuncer İ, Çınar E, Kücükerdönmez C. Psödoeksfoliasyon Sendromlu Hastaların Ön segment Parametrelerinin Optik Düşük Kohorens Reflektometri Cihazı ile Değerlendirilmesi. Glo-Kat. 2014;9(2):97-100

19- Tuncer İ, Karahan E, Zengin MO, Polat N, Aydın R. Santral Kornea Kalınlığı Ölçümünde Scheimpflug Görüntüleme ve Optik Koherens Tomografinin Karşılaştırılması. Glo-Kat. 2014;9(1):19-22

20- Zengin N, Zengin MÖ, Karahan E, Tuncer İ. Prematüre Yenidoğanlarda Göz İçi Basıncı ve Santral Kornea Kalınlığı Değişimi. Behçet Uz Çocuk Hast Derg. 2014;4(1):20-4

21- Polat N, Tuncer İ. Bilateral Multipl Zeiss Kisti. MN Oftalmoloji. 2013;20(3): 220-1

22- Tuncer İ, Bilgeç MD, Polat N, Bülbül A. Sensoryel Heterotropyalı Hastalarda Klinik Özellikler ve Cerrahi Sonuçlar. MN Oftalmoloji. 2013;20(2):123-6

23- Tuncer İ, Aydın A, Bilgeç MD. Oftalmik İğne Tipleri ve Sütür Materyalleri. Turk J Ophthalmol. 2012;42(2):139-45

24- Tuncer İ. Görme Keskinliğini Azaltan Optik Disk Druseni. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2011;20(1):256-9

25- Arslan OŞ, Tuncer İ, Atalay E. Herpes Keratitinde Lameller Keratoplasti. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2010;19(4):203-7

26- Tuncer İ, Başar E, Atalay E. Blefaroplastide Radyofrekans Cerrahisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2010;19(3):155-60

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri

1- Kucukerdonmez C, Zengin MO, Karahan E, Tuncer I, Cinar E. The Effect Of Caffeine On Choroidal Thickness İn Young Healthy Subjects. The 5th World Congress On Contraversies İn Ophthalmology (COPHy), March 20-23, 2014 Lisbon, Portugal

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri

1- Tuncer İ, Polat N. Korneal Çap, Korneal Kırma Gücü ve Aksiyel Uzunluk Arasındaki Korelasyon. TOD 48.Ulusal Kongre, 5-9 Kasım 2014, Antalya

2- Aydın R, Karahan E, Tuncer I, Zengin MO, Küçükerdönmez C, Kaynak S. Acute resolution of macular oedema after silicone oil removal. TOD 48.Ulusal Kongre, 5-9 Kasım 2014, Antalya (Genç oftalmologlar paneli sözlü sunum.)

3- Zengin MO, Yılmaz S, Çınar E, Karahan E, Tuncer İ, Küçükerdönmez C. Çocuk ve genç erişkin çağında koroid kalınlığı değişimi. TOD 48.Ulusal Kongre, 5-9 Kasım 2014, Antalya (poster)

4- Tuncer İ, Kaynak S, Karahan E.  Regmatojen Retina Dekolmanında Ameliyat Mikroskopu Altında Yapılan Skleral Çökertme Cerrahisi ile Ameliyat Mikroskopu Kullanılmadan Yapılan Skleral Çökertme Cerrahisinin Karşılatırılması. TOD 47.Ulusal Kongre, 6-10 Kasım 2013, Antalya

5- Zengin MO, Karahan E, Tuncer İ, Karaca A. Göz içi lens dislokasyonu tedavisi için yapılan pars plana vitrektomide profilaktik lazer fotokoagülasyon yapılan hastalarla yapılmayan hastaların karşılaştırılması. TOD 47.Ulusal Kongre, 6-10 Kasım 2013, Antalya

6- Zengin MO, Karahan E, Çınar E, Tuncer İ. Obstrüktif Uyku Apne Sendrom'lu Hastalarda Diürnal Göz İçi Basıncı Değişiklikleri. TOD 47.Ulusal Kongre, 6-10 Kasım 2013, Antalya

7- Karahan E, Karaca A, Tuncer İ, Karaca D, Zengin MO. Diyabete bağlı vitreus içi hemoraji için yapılan pars plana vitrektomide fakik ve fakik olmayan hastaların sonuçlarının karşılaştırılması. TOD 47.Ulusal Kongre, 6-10 Kasım 2013, Antalya

8- Karahan E, Tuncer İ, Karaca A, Zengin MO.  Regmatojen retina dekolmanı tedavisinde pars plana vitrektomiye skleral çökertme eklenen ve eklenmeyen hastaların sonuçlarının karşılaştırması. TOD 47.Ulusal Kongre, 6-10 Kasım 2013, Antalya

9- Polat N, Tuncer İ. Konkav Göziçi Lensin Neden Olduğu Kapsüler Blok Sendromu. TOD 47.Ulusal Kongre, 6-10 Kasım 2013, Antalya

10- Tuncer İ, Başar E, Atalay E. Blefaroplastide Radyofrekans Cerrahisi. TOD 44.Ulusal Kongre, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya 

11- Tuncer İ, Arslan OŞ, Yetik H, Toker İ, Hasheminia A, Bilgeç MD. Geçici Keratoprotez Yardımıyla Pars Plana Vitrektomi+Penetran Keratoplasti Kombine Uygulaması. TOD 43.Ulusal Kongre, 11-15 Kasım 2009, Antalya 

12- Arslan OŞ, Arıcı C, Tuncer İ, Polat N, Bölükbaşı S. Ön Segment Rekonstrüksiyon Amaçlı Kombine Cerrahi (Keratoplasti Ön Vitrektomi Glokom Tüp İmplantasyonu Sütüre Göz İçi Mercek İmplantasyonu Kombine Cerrahisi). TOD 43.Ulusal kongre, 11-15 Kasım 2009, Antalya

13- Arslan OŞ, Dikici K, Sarıcı AM, Polat N, Bölükbaşı S, Tuncer İ. Toksik Anterior Segment Sendromunda(TASS) Descement Soymalı Automatize Lamellar Keratoplasti Uygulaması. TOD 42.Ulusal Kongre, 19-23 Kasım 2008, Antalya

14- Arslan OŞ, Tamçelik N, Sarıcı AM, Polat N, Tuncer İ, Bölükbaşı S. Retrograt Yöntemle Glokom Tüp İmplantasyonu. TOD 42.Ulusal Kongre, 19-23 Kasım 2008, Antalya

15- Tuncer İ, Arslan OŞ, Özdamar A, Cicik E, Polat N, Buttanrı B. Herpetik Keratitlerde Lamellar Keratoplasti Uygulanması. TOD 42.Ulusal Kongre, 19-23 Kasım 2008, Antalya

16- Arslan O.Ş, Sarici AM, Arici C, Özkök A, Tuncer İ. Küçük Kesili Bimanuel Katarakt Cerrahisi. TOD 41. Ulusal Kongre, 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya

17- Tuncer İ, Arslan OŞ, Özdamar A, Cicik E, Ünal M, Özkök A, Hasheminia A. Tektonik-Terapötik Lamellar Keratoplasti. TOD 40.Ulusal Kongre, 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya

18- Arslan OŞ, Özkök A. Tuncer İ. Penetran Keratoplastide Yeni Bir Yöntem: Arslan Örtülü Kornea Tekniği İle Penetran Keratoplasti Uygulaması. TOD 40.Ulusal Kongre, 28 Ekim-1 Kasım 2006, Antalya

 

Tüm Doktorlarımız

Bilgi Talep Formu