GÖZ HASTALIKLARI

Merkezlerimizde, Göz Hastalıkları uzmanı hekimlerimiz tarafından Katarakt, Göz kırma kusurları (hipermetropi, miyopi, astigmatizm, presbiyopi) tedavileri, Glokom, Trabekülektomi (Göz tansiyonu ameliyatı) Retina Hastalıkları, Diyabetik retinopati, Hipertansif retinopati, Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (Sarı nokta hastalığı), Retina yırtıkları ve dekolmanı, Çocuklarda görme problemleri ve göz tembelliği, Şaşılık, Göz çevresi estetiği, Göz kapağı bozuklukları (Göz kapağı sarkaması, düşüklüğü ve göz altı torbaları), Göz yaşı kanal tıkanıklığı (Doğumsal veya edinsel), Protez göz ameliyatı (Eviserasyon ve orbital implant), Kontakt lens uygulamaları, Kornea hastalıkları ve oküler yüzey hastalıkları, Keratokonus, Keratit (Kornea iltihabı), Kuru göz, Blefarit, Allerjik Konjonktivit, Kornea nakli, Göz yaralanmaları, Uvea hastalıkları (İridiosiklit, Uveit, Retinit), Nörooftalmoloji - Optik nöropatiler (opik sinir iltihabı) tanı ve tedavileri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Katarakt
Tedavi edilebilir görme kaybı nedenleri arasında Katarakt halen birinci sırada yer almaktadır. Günümüzde katarakt FAKOEMULSİFİKASYON adı verilen sistemlerle ameliyat edilmekte ve uzak-yakın odakları olan merceklerin (trifokal lensler) göze yerleştirilmesi ile tedavi edilmektedir. Merkezimizde katarakt ameliyatları başarı ile gerçekleştirilmektedir. Özellikle zor olgularda da denenyimli hekimlerimiz ile yüz güldürücü sonuçlar elde etmekteyiz. SGK ve özel sağlık sigortalar ile anlaşamamız olup, fark alınmadan Katarakt ameliyatları gerçekleştiriyoruz.

Glokom
Halk arasında Göz Tansiyonu olarak bilinen Glokom geri dönüşümü olmayan görme kaybına neden olmaktadır. Genellikle göz tansiyonu artışı ile birlikte olsa da; hastaların yaklaşık %30'unda göz tansiyonu normal olarak tespit edilmektedir.
Merkezimizde Glokom tanısı Optoik Koherens Tomografi ve Görme Alanı cihazları ve alanında deneyimli hekim kadrosu ile gerçekleştirilmektedir. Tüm merkezlerimizde göz tansiyonu ölçümü gerçekleştirilmektedir.
Glokom tanısı sonrası tedavi ve takibi de çok önemlidir. Öncelikle göz damlaları ile kontrol altına alınmaya çalışan glokom, damlalar yetersiz kaldığında ameliyatlar ile kontrol altına alınır. Kliniğimizde glokom ameliyatları göz tansiyonunu kalıcı olarak düşürülmesini sağlayan Mitomisin C ilacı kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Göz Çevresi Estetiği ve Oküloplasti
Gözlerimiz; sosyal çevremiz ile ilk temas eden organlarımızdır. Özellikle ileri yaş, travma veya doğumsal endenlerle estetik bozukluklar meydana gelebilmektedir. Göz kapakları ve göz çevresi yakın ilişki içindedir. Göz çevresini ilgilendiren bu ameliyatlar oküloplasti alanında deneyimli göz hekimleri tarafından gerçekleştirilmesi olası göz sorunlarının önelenmesi nedeniyle önemlidir.
Merkezimizde; göz kapağı düşüklüğü (ptozis), göz altı torbalanması, göz kapağında artan katlantılar (dermatoşalazis), göz kapağında dışa (ektropion) veya içe dönme (entropion) ameliyatları gerçekleştirilmektedir.
Özellikle doğumsal göz kapağı düşüklüğü, bebekler göz tembelliğine neden olabildiği için erken dönemde tedavi edilmesi gerekebilmektedir. Merkezimizde doğumsal göz kapağı düşüklüğü ameliyatları gerçekleştirilmektedir.

Çocuklarda Göz Sağlığı
Çocuklarda gözlerin gelişimi oldukça önem taşımaktadır. Özellikle ilk 7 yaş göz ve beyindeki görme ile ilgili bölümün gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Merkezimizde doğumdan itibaren göz muayenesi ve göz ölçümleri yapılabilmekte ve olası göz tembelliği tanısı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca doğumsal veya bebeklik döneminde başlayan göz kayması veya şaşılık tedavi ve ameliyatları gerçekleştirilmektedir.

Retina Hastalıklar Tanı ve Tedavisi
Günümüzde Diabete bağlı retinopati ve Yaşa bağlı makula dejenerasyonu önemli bir görme kaybı nedenidir. Merkezimizde Fundus Floresein Anjiyografi ve Optik Coherence Tomografi cihazı ile Retina hastalıkları tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Diyabetik Retinopati, Makula Ödemi ve Makula Dejeerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı) tedvisinde intravitreal Anti VEGF enjeksiyon uygulamaları yapılmaktadır.

Kornea Hastalıkları
Merkezimide biyomikroskopik muayene ve kuru göz teşhis yöntemleri ile kornea hastalıkları tanısı gerçekleştirilmektedir. Keratokonus hastalığı teşhisinde kornea haritalaması (korneal topografi) ve tedavisi için cross-linking uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Keratokonus hastalığı tedavisinde hibrid kontakt lens uygulaması yapılmaktadır.

Kontakt Lens Uygulamaları
Merkezimizde yumuşak lens uygulamaları ve muayenesi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 40 yaş üstü kişiler için çok odaklı (multifokal) kontakt lens uygulanmaktadır.

SİZİ ARAYALIM